Cömertlik Sözleri

Cömertlik Sözleri

cömert-sozleriCömert olmak her insanın harcı değildir.Ama cömert olmak gerekir.Hem dinimiz cömert olmayı emreder.Hem de cömert olmak insanlığın göstergesidir.Cömert olan insana Rabbim de hem bu dünyada hemde ahirette cömert olur.Yüce Rabbim cömert olan insanlardan olmayı nasip etsin.Alimlerin söylediği sözlere bakınca cömert olmanın ne kadar önemli ve değerli bir meziyet olduğunu açıkça görebiliriz.Rabbim cümlemizi cömert olanlardan eylesin bizi. Cömert Sözler

En makbul cömertlik, en çabuk olanıdır. Arap Atasözü
Ey Ademoğlu şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak cömertçe harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmaktan cimrilik ediyorsun. Hasan el-Basri
Bazısının eli verir, gönlü vermez. Bazısının da gönlü verir, eli vermez. Her ikisi de cimridir. Cenap Sahabettin
Küçük masraflardan kaçınmayın bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır. Benjamin Franklin
Cömertlik sadece verdiklerinizle değil hareketlerinizle de ölçülür. George Mc Donald
Cömertin bir akçesi, cimrinin hazinesinden bereketli. Türk Atasözü
3-5 Parça mal vermek veya para vermek cömertlik değildir. Asıl cömertlik çok verdiği halde, en az verenin kendisi olduğunu düşünmektir. Verdiği mal karşılığında teşekkür ve iltifat bekliyen de cümert değildir. Muhammed el-İsfehani
Vermesini bilmeyen, isteme hakkına sahip değildir. P. Syrus
Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir. İmam-ı Gazali
Bir zengin cimrinin, mezar taşında şunlar yazılıydı: Toplamayı yapar, çarpmayı yapar, hayatta hiç çıkarmayı bilmezdi; öldükten sonra varisleri bölmeyi öğrendiler. İzmirli Haşmet Uslu
Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere
Cömertliğin sonu, saadet; yalancılığın sonu, rezalet; doğruluğun sonu selamettir. Hz. Ali (r.a.)
Var evi, kerem evi, Yok evi, verem evi.
Cömertlik dostluğun özüdür. Oscar Wilde
Cömert nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. Vauvenargues
Fakir bazı şeylerden mahrumdur. Cimri her şeyden.
Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil zamanında vermektir. La Bruyere
Hayatında ekmeği yenmeyen adamın adı, ölümünden sonra anılmaz. Şeyh Sadi Şirazî
Cimri borç para isteyecek olan kişinin geldiğinş bir fersah uzaktan görürü. Sadi
Altının ne olduğunu mihenk cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. Sadi
Cömertlik olmayınca malın vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. Ahmet Bin Kays
Cimrilik, fakirliğin çabuk gelmesini sağlar. Cimri insan, dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi hesaba çekilir. Hz.Ali (r.a.)
Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki. Hz. Mevlana
Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. Hadis-i Şerif

Cimrilerle fakirler tıpkı birbirlerine benzerler. Çünkü ikisi de hayatlarını mahrumiyet içinde geçirirler. Hz.Ali (r.a.)
Allah’ın fazlü kereminden verdiği nimetlerde cimrilik edenler bununkendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Al-i İmran180
Cennet cömertlerin cehennem cahillerin yeridir. Hz.Ali r.a.
Cömertik sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür. George Mc. Donald
Cimriler çok iyi insanlardır, ölmelerini isteyenler için servet toplarlar.
Kefenin cebi yoktur.
Ancak iyilerin yemeğini ye! Yemeğini de ancak iyiler yesin. Hadîs-i Şerif
Kendi elinin vereceği bir akçe, senden (ölümünden) sonra verilecek yüz akce’den daha değerlidir. Feridüddin Attar
Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. Hadis-i Şerif
Cimrinin dünyaya faydası, ancak ölünce dokunur. Alman Atasözü
Hayatlarında sesleri duyulmayanların, vefatları da duyulmaz. Cenab Şehabettin
Cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya sürüklemiştir. Hadis-i Şerif
Cömertlik dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. Süfyan bin Uyeyne
Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir. Stanislaw Leszecnski
Cömert derler, maldan ederler. Yiğit derler, candan ederler. Atasözü
Cömertlik, cimrilikle israfın denge unsurudur. İ.Gazali
Başa kakmak, cömertliğin afetidir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)
Parasından en az yararlanan kişi, cimrinin kendisidir.La Fontaine
İnsanın cömertliği, kendini düşmanlarına dahi sevdirir. Cimriliğinden dolayı evlatları bile cimriden soğur. Hukema’dan
Cömertliğin afeti başa kakmadır. Hadis-i Şerif
Cömertlik fazla vermekten ziyade; yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere
Cömertliğin dibi yoktur. Cicero
Eskiden para biriktiren adama hasis (Cimri) denirdi. Şimdi harika deniyor.
Allah cömerttir cömetliği ve güzel aklakı sever. Hadis-i Şerif
Cömertlik adaletin çiçeğidir.Hawthorne
Cömert verdiğini hatırlamayandır. Buzur Cumhur
Hem cimrilik hem de korkaklık mümine yakışmaz. Hadis-i Şerif
Cimrinin gümüşü www.oguzelsozler.com kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi
Gel dese de bakma cimri aşına bir fırsat arar da kakar başına. Neyzen Tevfik
Fakir, bazı şeylerden mahrumdur: ama cimri her şeyden. Mehmed Tevfik Bey
Cimrilikten kimse bezirgan olmaz. Karacaoğlan
Cömertlik saadet anahtarıdır. Nasır-ı Hüsrev
Cimriliğin girdiği yerden, kibarlık çıkar. Cenab Şehabettinhttp://www.oguzelsozler.com/ozlu-sozler/comertlik-sozleri.html
İnsanları en cömerti, istemeden verenidir. Hz. Hasan
Cömert, verdiğini hatırlamayandır. Büzür Cümhür
Cömertlik, dostluğun ruhudur. Oscar Wilde
Cahil cömert, Allah katında cimri olan abidden daha sevimlidir. (Hadis-i şerif meali)
Her sabah iki melek:“Allah’ım , cimrinin malını tezden alından al, cömertin malını da arttır,” diye dua ederler. (Ka’b’ul-Ahbar)
Kötü kimseler olsalar bile, cömertler için herkesin kalbinde bir sevgi vardır. İyi olsalar bile, cimrilere karşı herkesin kalbinde yalnız nefret vardır. (Yahya bin Muaz)
Her cimrilik her de korkaklık mü’mine yakışmaz. (Hadis-i şerif meali)
Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım, ihtiyarlığın perişanlığından da sana sığınırım. (Hadis-i şerif meali)
İki haslet vardır ki bunlar bir mü’minde toplanmaz: Cimrilik ve kötü huy. (Hadis-i şerif meali)
Cömert, Allah’a yakın, insanlara yakın, Cennet’e yakın ve Cehennem’den uzaktır.
Cimri, Allah’tan uzak, insanlıklardan uzak, Cennet’ten uzak ve Cehennem’e yakındır.
Allah katında cömert bir cahil, cimri olan bir alimden daha sevimlidir. En ağır hastalık, cimrilik hastalığıdır. (Hadis-i şerif meali )
Cimrilik ile iman bir kalbde toplanmaz. (Hadis-i şerif meali)
Cimriler, aldatıcılar, hainler ve kötü huylu insanlar Cennet’e giremezler. (Hadis-i şerif meali)
Ümmetimin salihlerinin Cennet’e girmeleri, namaz ve oruçları sebebiyle değil, cömertlik, gönüllerinde kimseye karşı kötü duygular beslemmemeleri ve Müslümanlara nasihatleri sayesindedir. (Hadis-i şerif meali)
Cennet cömertlerin yeridir. (Hadis-i şerif meali)
Allah Teala bütün velilerini cömert ve güzel ahlaklı kılmıştır. (Hadis-i şerif meali)
Cömertlik, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. (Süfyan bin Uyeyne)
Malın hayırlısı, kulun şeref ve ırzını koruma için sarfettiği maldır. (Hz. Hüseyin)
Dünyalık sana yöneldiği zaman sen de vermesini bil. Zira vermek, onu tüketmez. Dünyalık senden yüz çevirdiği zaman yine ver. Çünkü o devamlı kalmaz. (Hz. Ali r.a.)
Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. (Hadis-i şereif meali)
Allah Teala’nın birtakım kulları vardır, amme menfaatine harcanmak üzere onlara servet vermiştir. Bunlardan cimrilik edenler olursa, o serveti onlardan alır ve başkalarına verir. (Hadis-i şerif meali)
Allah cömerttir, cömertliği ve güzel ahlakı sever. (Hadis-i şerif meali)
Cömertlik, Cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Dalları dünyaya sarkıtılmış. Her kim onun bir dalına yapışırsa o da onu çeker Cennet’e gönderir. (Hadis-i şerif meali)
Zenginleriniz cömert; idarecileriniz hayırlı olsun ve işiniz de aranızda meşveret esasına dayanırsa, yerin üstü sizin için altından daha hayırlıdır.
Eğer idarecileriniz şerli, zanginleriniz cimri olur, işinizde kadınlara kalırsa, yerin altı sizin için üstünden daha hayırlıdır. (Hadis-i şerif meali)
Veren el, alan elden üstündür. (Hadis-i şerif meali)
Cömert insan, almaktan çok vermeyi sever. (Chevalier de Mere)
Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. (Vauvenarques)
Cömertlik güzeldir, fakat zenginliklerde olursa daha güzeldir. (Hadis-i şerif meali)
Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki. (Mevlana)
Cömertlik, saadet anahtarıdır. (Nasır- Hasrev)
Cömertlik, dostluğun özüdür. (Oscar Wilde)
Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek, demektir. (La Bruyere)
Cömertlik yap ki, sana da cömertlik yapılsın. (Hadis-i şerif meali)
Cennet cömertlerin, Cehennem de cimrilerin yeridir. (Hadis-i şerif meali)
Akıllı kimse odur ki: Malını güve düşmeyecek, hırsız almayacak yerde sakyalandır, yani Allah yolunda harcayan. (Abdullah bin Mes’ud r.a.)
Ey ademoğlu, şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak harcıyorsun da, bir dirhem ile  Rabbinin rızasını kazanmak için cimrilik ediyorsun. (Hasan-ı Basri r.a.)

Hem dinimiz cömert olmayı emreder.Hem de cömert olmak insanlığın göstergesidir.Cömert olan insana Rabbim de hem bu dünyada hemde ahirette cömert olur.

Cömertlik Sözleri, Cömertlik Mesajları, Cömertlik Sözleri Yeni, Cömertlik Sözleri Kısa, Cömertlik Sözleri Facebook; En makbul cömertlik

www.oguzelsozler.com 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.