ADALET SÖZLERİ Adalet nedir? Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi manasına gelir. Haklı ile haksızın birbirinden ayırt edilmesi ancak adaletle sağlanır.Adalet kavramı temelde hukuk kaidelerine olan uygunluğu içerir. İnsanların toplum içinde yapmış oldukları davranışlarıyla alakalı olduğundan ahlak ve din kaideleriyle da ilişkilidir ve tarih süresince genellikle tartışmalı bir alan olmuştur.Tabii ki son söz adaletle ilgili ünlü düşünürlerin söyledikleridir.Düşünürlerin,alimlerin söylediği bu sözlere kulak verelim,kulak arkası etmeyelim.