AĞLATAN SÖZLER Karşımızdakini bazen isteyerek bazen de istemeyerek ağlattığımız olmuştur. Ağzımızdan çıkan bu ağlatan sözler bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurur. Ağlatan sözler sevgiliye söylenince belki ayrılma sebebi olmakta ya da düzeltilemeyen sorunlara neden olmaktadır. Ağlatan sözler kısa da olsa, ağlatan sözler uzun da olsa hiçbir zaman tercih etmememiz gereken ve öfkelenince dilimize sahip olmamız gereken sözlerdir.