*Allah israf edenleri sevmez. *En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. *Enerjide tutumluluk, parada tutumluluktur. *Enerji savurganlığı bütçemizi eritir. *Üretimde süreklilik enerjide tutumla olur. *Tutumlu olan muhtaç olmaz. *Enerjide tasarruf, gelecekte güvence. *Enerjiyi, yokluğunun yarattığı sorunları unutmadan kullanalım. *Gereksiz harcanan akaryakıt, yurt ekonomisine vurulan en büyük darbedir. *Enerji uygarlık demektir. *Akan su geri gelmez. *Enerji daha