“Dünyanın her tarafında öğretmenler, toplumun en fedakar ve en saygıdeğer unsurlarıdır.” Atatürk Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki,toplumun gerçek bir ulus haline getirirler. (Atatürk) Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu