Allah’a`a Hamd ve Senalar,Resullah Efendimize Al ve Ashabına Salat Ve Selam olsun. “Şüphe yok ki bu Kur’an doğrular doğrusunu gösterir.”         Önsöz Kur’an-i Kerim Tahrife uğramamış ve Allah tarafından gönderildiği  sekliyle korunup günümüze intikal etmiş tek ve son mukaddes kitaptir. O’nun Kıyamet’e kadar korunacaği da ilahi teminattır (bkz. Hicr (15)/9). Hal böyle