Bismillâhirrahmânirrahim Allâhümme inni es’elüke bismikel hüsna. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh. Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an.Yâ Rahim, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ.Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin.Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm.Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk.Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm.Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz. Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ.Yâ Cebbâr, el