Deha dikkati değil, dikkat dehayı verir. Allah, yumuşak huylu, din kardeşlerine şefkat ve merhamet eden kulu sever. Anne ve babaya itaat kat’i bir farzdır. Onlara isyan, hatta ufacık bir bezginlik göstermek de kat’i haramdır ve büyük günahlardandır. Anne ve babaya dünya işlerinde itaat et. Fakat senin dinine, imanına zararlı şeyler söylerlerse, ona itaat etme ve