İngilizce Whatsapp Sözleri

İngilizce komik whatsapp durumları adını verdiğimiz bu konumuza hızlı bir geçiş yaparak istediğiniz gibi tüm detayları da içerisinde bulabilirsiniz.

You can’t burn me (Beni yakamazsın.)

Find yourself and be that (Kendini bul, kendin ol)

Advertising is legalized lying. (Reklam yasallaşmış yalan söylemektir.)

Tell the truth and then run. (Doğruyu söyle ve kaç.)

No bees, no honey; no work, no money. (Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.)

A heart that loves is always young. (Seven bir kalp her zaman gençtir.)

I don’t trust words, I trust actions. (Kelimelere güvenmem, eylemlere güvenirim.)

All my life I thought air was free, until I bought a bag of chips. (Hayatta hep havanın beleş olduğunu düşünürdüm, ta ki bir tane cips alana kadar.)

Nothing is possible …World itself say I m possible. (Dünya bile ben mümkünüm derken, hiçbir şey imkansız değildir.)

Life is short, So use whatsapp (Hayat kısa, o halde Whatsapp kullan.)

You’re beautiful to me empty without me (Sen benimle güzelsin bensiz boş)

Men never remember, but women never forget. (Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.)

Silence is better than lies. (Sessizlik yalanlardan daha iyidir.)

Do what is “Right”, not what is “Easy”. (Doğru olanı yap, kolayı değil.)

If opportunity doesn’t knock, build a door. (İmkanlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

Nobody is perfect, but I’m nobody. (Hiç kimse mükemmel değildir, fakat ben hiç kimse değilim.)

Sometimes you just need some space, to fart. (Bazen sadece boşluğa ihtiyaç duyarsın: osurmak için.)

If you are player then I’m the GAME. (Sen oyuncuysan, ben de oyunum.)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.